I ti imaš svoju kartu!

U svakoj je karti netko davno za tebe ucrtao putove. Odmah odaberi svoju najljepšu:

“Stara karta prikazuje putove u sadašnjost.”